Oferta

Proces tworzenia  został podzielony na etapy. Dzięki temu lepiej rozumiemy wzajemne oczekiwania na każdym z etapów projektowania oraz samej realizacji inwestycji

SPOTKANIE/ WIZJA

Wywiad ma za zadanie uchwycić ogólny zarys potrzeb, upodobań oraz Państwa poczucia estetyki.  Inwentaryzacja w terenie pozwala zapoznać się z miejscem, oddziaływaniem otoczenia na dany teren oraz pozwala narysować wewnętrzny obraz inwestycji.  Zarysowany zostanie ogólny plan oraz cele, terminy, oczekiwania.

Omówione zostaną metody naszej współpracy oraz odpowiem na wszelkie pytania jej dotyczące, tak aby odczuli Państwo pełen profesjonalizm, opiekę i doradztwo merytoryczne. Po akceptacji warunków i podpisaniu umowy przechodzimy do prac projektowych.

KONCEPCJA

Wykonujemy studium funkcjonalno-przestrzenne, uwzględniające Państwa potrzeby i wymagania. Za pomocą zagospodarowania terenu określamy położenie obiektu w terenie oraz jego oddziaływanie na działkę.  Za pomocą rzutów określamy układ funkcjonalno- przestrzenny. Ostateczna koncepcja powstaje na podstawie wypracowanej wizji oraz analizy dokumentów dostarczonych przez Państwa. Wybrany zostaje wariant spełniający Państwa potrzeby.

REALIZACJA

Przygotowana zostaje dokumentacja projektowa zgodna z wiedzą techniczną oraz warunkami technicznymi. Przy pracach projektowych zaangażowani będą doświadczeni projektanci konstrukcji, instalacji oraz w razie konieczności projektanci wnętrz czy architekci ogrodów.  Dokumentacja projektowa wykonana zostaje w dwóch wariantach: projekt budowlany lub projekt wykonawczy w zależności od wcześniej podpisanej umowy.

NADZÓR

Również na Państwa życzenie oraz po sporządzeniu odpowiedniej umowy możliwy jest nadzór autorski nad całością prowadzonych prac do których należą  konsultacje z wykonawcami związane z objaśnieniem poszczególnych elementów projektu oraz załatwianie formalności i pozwoleń.